Bygga garage eller carport?

Det finns flera anledningar att bygga en plats för bilen att stå så den skyddas från väder och vind när den inte körs – men vad är bäst att bygga? Ett garage eller en carport? Båda kräver bygglov.

Något som är viktigt att tänka på innan man ger sig i kast med att köpa virke och garageportar för sitt garagebygge är att först och främst ansöka om bygglov hos kommunen, annars kan bygget få allvarliga konsekvenser. Ett exempel på när man struntat i bygglovet finns uppe i Åmål där kommunen nu gått så långt att man vill pröva ärendet hela vägen upp i högsta instans.

”Bygg- och miljönämnden sa i april 2015 nej till strandskyddsdispens för byggena, men såväl garage som bastu gjordes klara ändå. Nämnden beslutade därmed också mot vite att byggnaderna skulle rivas och marken återställas.” läs mer om detta här.

garageport bil i garageVill man inte råka ut för det som citatet ovan berättar om ska man alltså inte glömma att ha bygglovet klart innan man börjar bygga. Som regelverket ser ut kräver nämligen flesta tillbyggnader, med eller utan väggar såsom en carport, att man ansöker hos kommunen om lov att bygga, att få bygglov helt enkelt. Självklart finns även ändringar man inte behöver bygglov för och allt om detta går att läsa om hos boverket.se. Så om man väljer att bygga en carport istället för ett varm- eller kallgarage i tron om att man slipper krångla med bygglov är alltså en missuppfattning.  Valet och kvalet är det därför andra parametrar man bör gå efter för att välja vilken sorts parkeringsplats man vill ha, och både fördelar och nackdelar med båda sorters byggnationer hittas i en artikel på ämnet hos Villaägarna. Där tar man bland annat upp skillnader i pris, komfort och skydd vilka allihop är värda åtanke för att välja carport eller garage.