Fukt kan orsaka mögel och rost

När luftfuktigheten ökar inom- eller utomhus så kan det få negativa effekter. Många av de föremål som är nödvändiga för människors vardag kan som resultat börja rosta eller mögla, och det är viktigt att i förväg vidta åtgärder för att undvika detta.

bil garageDe som har tvättstugan nära garaget känner säkert igen vilka problem som kan uppstå. Detta sker särskilt vid ofta förekommande och regelbunden användning av tvättstugan, vilket är vanligt bland barnfamiljer och personer med en aktiv livsstil. Luftfuktigheten i tvättstugan blir lätt förhöjd, och den fuktiga luften tar sig ut i garaget som då kan ansättas av mögel. För att sänka luftfuktigheten går det att ha en avfuktare i källaren, till exempel https://arctusnordic.se/avfuktare/ som har ett brett utbud att välja mellan.

Bilen kan rosta sönder

Bland de ägodelar som tyvärr ofta ansätts av rost när luftfuktigheten blir för hög är hushållets bil. Om det finns en stor risk att bilen ansätts för rost går det förutom att köpa en luftfuktare även att se över hur känsliga bilarna är för förhöjd luftfuktighet.
Några av de bilar som har störst risk att ansättas av rost är följande:

  • VW Passat
  • Hyundai Santa Fe
  • Citrone C3
  • Fiat Punto

 

Luftfuktighet och mögel

Luftfuktigheten är ett mått på hur mycket fukt som luften innehåller. Detta påverkas av olika faktorer, som till exempel vilket lufttryck och temperatur som råder. Luftfuktigheten mäts baserat på hur mycket vattenånga som luften innehåller, jämfört med mättnadsånghalten. Detta mått, mättnadsånghalten, har vissa exakta värden som anges för en viss temperatur.
Att ha för låg luftfuktighet är inte heller bra, då upplever många att luften är för torr. Den perfekta luftfuktigheten i ett rum ligger mellan rH 45% upp till rH 55%. Förkortningen rH står för ”relativ luftfuktighet”. När rH går över 75% börjar det bli risk för mögelskador. Därför kan det vara bra att ha en avfuktare som ser till att rH hålls på en bra nivå.

Andra orsaker till fukt

Förutom att påverkas av luftens relativa fuktighet och husets planlösning, finns det även andra faktorer som kan ge upphov till fukt i huset. Ett problem som uppkommer alltför ofta i bostadshus är vattenskador, vilket till exempel kan orsakas av att ett våtrum är felaktigt byggt till att börja med, eller att det har uppkommit en skada som gör att vatten läcker in där det inte bör vara. En risk som kan uppstå när byggnadsmaterialet blir skadat är att det bildas mögel och bakterier på materialet. Kemiska ämnen kan också läcka från byggnadens konstruktion.
Om vatten tillåts komma in vid kraftiga regn, eller om dräneringen är felaktig kan detta också leda till fuktskador och mögel. Andra möjliga orsaker kan vara kondensation, läckage, markfukt, felaktig ventilation och byggfukt.
För att undvika att köpa ett hus med fuktproblem är det nödvändigt att göra en god besiktning i förväg. När ett hus byter ägare måste en överlåtelsebesiktning göras. På detta sätt går det att ta reda på vilka renoveringar som behövs, och att se om det redan har uppkommit mögel- eller fuktskador.