Husvagnsförsäkring – Varför Den Behövs

Redan tidigt på året börjar många drömma om sommarens stundande husvagnssemester. Somliga kanske har det som en årlig tradition medan andra fortfarande funderar på att göra slag i saken och skaffa sig en ny eller begagnad husvagn. Precis som alla andra personliga ägodelar av större värde är det viktigt att fundera på att skaffa sig en bra husvagnsförsäkring.

Till skillnad från vanliga fordon som bilar och motorcyklar finns det inte en obligatorisk trafikförsäkring som man enligt lag är skyldig att ha för husvagnar. Detta beror givetvis på att husvagnen inte är ett eget fordon som man kan framföra utan draghjälp. Sålunda gäller trafikförsäkringen för din bil även när du kopplar på din husvagn. Trafikförsäkringen är dock främst till för att försäkra personskador på dig och andra samt skador på andras egendom som kan uppstå under en olycka och ger sålunda inte något skydd till din husvagn. Det är därför naturligt att man tecknar en separat försäkring till sin husvagn.

Halv- eller Helförsäkring?

Precis som för andra fordonsförsäkringar delar försäkringsbolagen upp sina husvagnsförsäkringar i halv- och hel försäkringar.

  • Halvförsäkring I en halvförsäkring för husvagn ingår vanligtvis skydd mot skador som sker vid olyckor som brand eller vattenskador. Du får också skydd för skador på husvagnen som sker vid inbrott och stöld.
  • Helförsäkring En helförsäkring ger utöver samma skydd som man får vid en halvförsäkring även skydd för olyckor som kan ske i trafiken eller när husvagnen är parkerad.

Tilläggsförsäkringar

Det finns förutom de vanliga halv- och helförsäkringarna en rad tilläggsförsäkringar man teckna. Man kan behöva teckna en extra försäkring för den personliga egendom man förvara i husvagnen eller så kan man behöva en tilläggsförsäkringen om man ska resa en längre tid i utlandet med sin husvagn. I fall man behöver dessa försäkringar beror på om man ska resa med värdefulla föremål som elektronik, om man ska resa utomlands samt vad för försäkringsskydd man redan har från andra försäkringar som semesterförsäkring eller hemförsäkring.

Vad behöver du för försäkring?

Vad man behöver för försäkring innan man rullar ut på vägarna beror givetvis helt på ens egna omständigheter. Vad för husvagn man har och hur ens övriga försäkringsskydd ser ut. Svenska försäkringsbolag är transparenta i vad deras olika försäkringar ger för skydd så det är lätt att göra en jämförelse och teckna en lämplig försäkring till så låg premie som möjligt. Detta är något du bör lägga en eftermiddag på innan du och familjen åker ut på er husvagnssemester!