Byt avgassystem

Ett av de mest effektiva sätten att höja prestandan på sin bil är att sätta in ett nytt avgassystem. Exempelvis kan man få upp en motor från en Volvo T5 av 2005 års modell i 400 hästkrafter. Då krävs inte bara nytt avgassystem, utan även nytt luftfilter och en ny och större spridare.

Varför ökar prestandan när man byter avgassystem? Det beror på två saker. För det första ger ett bättre avgassystem mindre baksug, vilket ökar effekten i fyrtaktsmotorer. För det andra leder systemet bort värme från motorn snabbare. Det här gör att motorn inte blir lika varm, känsliga delar skonas från höga temperaturer och håller därmed längre. Det blir istället avgaserna som blir varmare än de skulle ha blivit i det gamla systemet, och detta får dem att strömma igenom systemet snabbare. Därigenom minskar också baksuget.

Ett avgassystem består av flera delar, och de som inte vill byta ut hela systemet kan välja att byta ut endast några delar. En av de vanligaste delarna att byta ut är ljuddämparen. Ofta byter man ut denna för att minska motorljudet, men många entusiaster vill istället ha motorljud av en speciell typ, exempelvis ett ”sportigt” ljud. Detta kan ordnas med en ny ljuddämpare.